https://www.youtube.com/watch?v=BZ8dFHOE2-4

如何正確佩戴外科口罩

 

https://www.youtube.com/watch?v=zhSqK8IxdXI

手部衞生短片系列 第三集 (小明教你洗手衞生篇)

 

https://www.youtube.com/watch?v=jQpH-c7QpII&t=66s

預防疾病 保持衞生 不求人

 

https://www.youtube.com/watch?v=6ac40zDQHm0

手部衞生短片系列 第二集 (親子篇)